Glas i branddør - Lysmål 20 x 20 cm.

1 dør 3.500,-       2 døre 6.000,-
3 døre 7.500,-     4 døre 9.500,-
 
Tegning til brug ved ansøgning hos den lokale brandmyndighed tilsendes gerne pr. post eller e-mail.